SELLEKTÖR MAKİNALARI

Unun kalitesini artırmak için buğdayı yabancı maddelerden temizleyen ve kabuğunu soyan makinedir.

sellektorsellektorsellektorsellektorsellektorsellektorsellektorsellektor