TRİYÖR MAKİNASI

Buğday içindeki kırık veya yabancı ot tohumlarının ayrılmasında kullanılır.

kurutmakurutmakurutmakurutma